Free CSS Templates

 

Nejdůležitější funkce - incoming

  • Zadání hotelů a jejich kapacit, cen + tisk objednávek
  • Zadání různých doprovodných služeb včetně dodavatelů a místa konání + tisk objednávek
  • Evidence skupin (rezervací) včetně prodejní ceny a nákladů
  • Kontrola všech rizikových termínů, jako např. prošlé rezervace, storna opcí atd.
  • Pokladní kniha, kniha vydaných a přijatých fakrtur
  • Tisky zákazníkům i dodavatelům lze tisknou v libovolných jazycích