Free CSS Templates

 

Výroba software

image 01 image 02

Od roku 1990 jako osoba samostatně výdělečně činná zhotovuji a prodávám různé software (SW), hlavně pro cestovní kanceláře. Za tuto dobu jsem pracoval přibližně pro 300 firem.

SW většinou vytvářím za úzké spolupráce s uživateli, kteří mají i po zakoupení SW možnost vznášet další požadavky a připomínky.

Všechny mnou nabízené SW pracují pod operačním systémem Windows na principu Klient-server (SQL). Tento princip umožňuje vytvářet velmi spolehlivé rezervační systémy i s možností používání přes internet. Veškeré tisky z SW lze snadno odesílat na tiskárny, mailem nebo do souborů.

Uhrazení ceny za SW požaduji až po důkladném zaškolení a odzkoušení, většinou to je po 1-2 měsících plného provozu.

Jeden ze způsobů, jak se informovat o kvalitě a spolehlivosti mých SW, je dle seznamu uživatelů, který na požádání mohu zaslat.